Dhulka banaan ee seesaska lagu xidhay waanu la wareegayna hadii cashuurta Laga bixin waayo” D.H.B

0
30